IG-1625.

Dệt Dệt Vải Da Máy rung dao

Máy cắt dao dao động được sử dụng rộng rãi để cắt da, vải, các tông, cao su. Máy cắt cắt vật liệu cắt bằng lưỡi dao, không gây ô nhiễm khí hoặc đốt cạnh.