IGM-T.
Máy đánh dấu laser cáp mặt bàn
Bảng Top Fiber Laser Marking Machine Thiết bị khắc, mô hình ổn định cấp nhập cảnh, độ chính xác cao, tốc độ cao, được trang bị hỗ trợ chân hai mục đích để di chuyển linh hoạt, đó là mô hình có thị phần lớn nhất.