IGL-BM.
Máy khắc laser CO2 phẳng
Cắt máy khắc loại giường CO2, kích thước bàn có thể làm việc tiêu chuẩn là 1325, có thể đáp ứng nhu cầu khắc và cắt của các tấm khổ lớn như gỗ và acrylic.